Utfackningsväggar

Väggelementen utföres antingen i stål, trä eller en kombination av stål och trä. Väggelementen kan fås helt anpassade efter objektets krav. Förekommer stålpelare i väggen monteras dessa redan vid väggtillverkningen. På det sättet sparas arbetstid och krantid på bygget. En oorganisk klimatskiva monteras på utsida väggstomme.

En kvarsittande form, bjälklagsform, kan monteras på utsida av väggelementet. Bjälklagsformen har en teleskopisk funktion och passar till de flesta objekten. Bjälklagsformen kan fås både oisolerad och isolerad efter objektets krav. Bjälklagsformen har också en förberedelse och förstärkning för skyddsräcken, som vi kan montera på fabrik.

Alla element levereras med egna bilar och säkra transporthäckar, för hantering på arbetsplatsen. Häckarna packas och skjuts ihop till platta paket vid returneringen enligt hanteringsinstruktionen. Elementen kan levereras med klockslagsleverans till bygget.