Specialväggar

Vi specialanpassar byggelementen efter dina behov. Elementen kan innefatta både organiska och oorganiska material, med eller utan stålpelare, fönster, fönsterdörrar och ventilationsdon.

Då väggen är en mycket vital del av byggets produktionscykel är kraven hårda på kvalité och hög leveransprecision.

Många och höga lyft ställer stora krav på, och respekt för, säkerhet på både fabrik och arbetsplats.