Produkter

Lätta ytterväggar för byggindustrin

Med huvudsäte i Flen tillverkar vi prefabricerade ytterväggar för direktleverans till byggkunder i Skandinavien. Vårt erbjudande innefattar en helhetsprocess från konstruktions- och ritningsskedet till färdig och levererad produkt. Genom att använda prefabricerade väggelement effektiviserar vi Er byggprocess med kortare ledtider, färre risker, snabb installation och förenklad planering. Vi anpassar produkten efter Era önskemål och tillverkar en skräddarsydd lösning för alla typer av byggnader, såväl som tillhandahåller en effektiv logistiklösning med dagliga leveranser från vår fabrik.

Utfackningsväggar

Väggelementen utföres antingen i stål,
trä eller en kombination av stål och trä. 

LÄS MER

Specialväggar

Vi specialanpassar byggelementen efter dina behov. 

LÄS MER

Kajplats 6

Vid Liljeholmskajen i Stockholm använder lätta ytterväggar från Flens Byggelement.

Kontakta någon av våra säljare

Franck Århage

Säljare/Projektledare Skandinavien
Franck.arhage@fbelement.se
0703-198110

Rickard Brännman

Säljare/Projektledare Region Mitt/Norr
Rickard.brannman@fbelement.se
0702-636295

Mikael Karlsson

Säljare/Projektledare Region Syd
Mikael.karlsson@fbelement.se
0708-218914