Om oss

Vi bygger framtiden

Med huvudsäte i Flen tillverkar och levererar vi prefabricerade ytterväggar för direktleverans till byggkunder i Skandinavien. Vårt erbjudande innefattar en helhetsprocess från konstruktions- och ritningsskedet till färdig och levererad produkt. Genom att använda prefabricerade väggelement effektiviserar vi kundens byggprocess med kortare ledtider, färre risker, snabb installation och förenklad planering. Vi anpassar produkten efter kundens önskemål och tillverkar en skräddarsydd lösning för alla typer av byggnader, såväl som tillhandahåller en effektiv logistiklösning med dagliga leveranser från vår fabrik.


 Med hög kompetens, självständig produktion från start till slut såväl som komplett management i huset har vi korta beslutsvägar och hög kvalitet i alla led. Vi vill vara ett långsiktigt val för våra kunder, därför eftersträvar vi inte marknadens lägsta priser, utan marknadens bästa produkt till rätt pris. Vi arbetar med värdeord som en röd tråd genom alla våra arbetssätt och processer som vi vill ska rimma med kundens uppfattning av oss som leverantör

FRÅN START TILL SLUT

Vi hjälper er från ritningsskedet till levererad produkt. Vår CAD-avdelning säkerställer att konstruktions- och arkitektritningarna stämmer överens med den slutgiltiga produkten, såväl som rekommenderar förbättringar som minimerar tidsåtgången i uppförandeskedet.

Byggelement

Väggelementen utföres antingen i stål, trä eller en kombination av stål och trä. Förekommer stålpelare i väggen monteras dessa redan vid väggtillverkningen. På det sättet sparas arbetstid och logistik på bygget. En oorganisk klimatskiva monteras på utsida väggstomme.

Produktion

Vi har en kapacitet på 200.000 kvm per år och möjlighet till över 100 arbetstillfällen. Vår produktion är fördelad på 2 skift och bedrivs på en 12.000kvm stor produktionsyta med tillhörande lager av färdiga väggelement.

Join Us

Uppstarten

Flens Byggelement grundades 2008 efter ett samarbetsavtal med JM AB som önskade effektivisera sin byggprocess genom att utöka inköp av utfackningsväggar i Mälardalsregionen och Norge.

Under det första verksamhetsåret producerades väggelement i trä på en produktionslina, vilket under åren har utvecklats till fyra produktionslinor med tillverkning av väggelement i både trä och stål. Produktionen har idag en kapacitet på ca 200.000 kvm väggelement per år och möjlighet till över 100 arbetstillfällen. Flens Byggelement AB har sin verksamhet på Blockvägen 2 i Flens Kommun. Området omfattas av ca 12 000 kvm för produktion och uppställning av väggelement. I juni 2014 ingicks ett investeringsavtal med Elmi Gruppen som har väletablerade kontakter med landets största byggföretag samt en lång och gedigen kunskap och erfarenhet i byggbranschen.

Vår identitet

Med hög kompetens, självständig produktion från start till slut såväl som komplett management i huset har vi korta beslutsvägar och hög kvalitet i alla led. 

Vi vill vara ett långsiktigt val för våra kunder, därför eftersträvar vi inte marknadens lägsta priser, utan marknadens bästa produkt till rätt pris. Vi arbetar med värdeord som en röd tråd genom alla våra arbetssätt och processer som vi vill ska rimma med kundens uppfattning av oss som leverantör.